[s. XIII; d’origen incert, possiblement d’origen preromà o comp. del ll. massa, íd.,
amb un element preromà, solució no tan convincent, com a combinació híbrida
poc normal entre un mot preromà i un de llatí]