LA DIAGNOSI DE SOSTRES UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ AMB CIMENT ALUMINÓS

Quin és el procés correcte d’una diagnosi estructural?

L’Annex D del document bàsic de seguretat estructural estableix que: “L’avaluació estruc­tural d’un edifici existent es realitza, normalment, mitjançant una verificació quantitativa de la seva capacitat portant i, si escau, de la seva aptitud al servei, tenint en compte els processos de deteriorament possibles”. És a dir, s’haurà de quantificar la seva capacitat resistent, així com les seves patologies, per a donar resposta als usuaris sobre la durabilitat d’aquest. Quins passos són aquests? Que prioritzarem en l’estudi estructural d’un edifici?

La importància d’aquest estudi recau en la comprensió de la totalitat del bloc fins a l’estudi en detall del material. S’ha d’entendre l’edifici funcionalment com un tot, fins a trossejar-lo a les característiques del material en concret. Només així obtindrem resultats útils que donaran resposta als usuaris i els dotaran d’una pla­nificació d’actuacions a realitzar.

PUBLICACIÓ: L’INFORMATIU DEL CAATEEB
LINK: http://informatiu.apabcn.com/blog/diagnosi-sostres-unidireccionals-formigo-ciment-aluminos/
ANY: 2018
AUTOR: Gemma Muñoz

No Comments

Post a Comment

*