GRIDSHELLS I ESTRUCTURES LLEUGERES DE MALLES OPTIMITZADES

Per entendre el sistema funcional de les Gridshells és bo recordar alguns models estructurals que han influenciat el seu disseny. Els orígens els trobem en el grup de sistemes en què el comportament estructural respon fonamentalment a la forma de la superfície. En aquest sentit disposem d’històrics i importants exemples, com podrien ser totes les construccions de cúpules amb materials amorfs realitzades pels romans, o les voltes ‘tabicades’ de petits elements cohesionats dissenyades amb èxit per Rafael Guastavino a principis del segle XX entre d’altres.

PUBLICACIÓ: L’INFORMATIU DEL CAATEEB
LINK: 
ANY: 2015
AUTOR: Oriol Paris

No Comments

Post a Comment

*