GRIDSHELLS II L’ENVOLUPANT D’UNA ESTRUCTURA LLEUGERA

Les gridshells són un tipus d’estructures especials formades per barres contínues o discontínues de poca secció que defineixen una malla regular i que permeten cobrir grans llums amb un ús òptim del material. Es poden classificar segons el seu procés constructiu, en elàstiques i no elàstiques.

La principal diferència recau en què en les primeres, la malla està formada per barres ‘elàstiques’ contínues que es construeixen a peu d’obra en posició horitzontal; per contra, les gridshells no elàstiques o simplement gridshells es construeixen per fases alternant nus i barra fins a completar els nervis que donaran forma al conjunt.

PUBLICACIÓ: L’INFORMATIU DEL CAATEEB
LINK:
ANY: 2016
AUTOR: Oriol París

No Comments

Post a Comment

*